دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

 فایل ها

Mumble Mac Client
Here you can find the latest Mumble/Murmur Mac client.
اندازه فایل: 15.8 MB
Mumble WIndows Client
Download the mumble windows client to use on your computer.
اندازه فایل: 15.9 MB