Sənədlər Manuals, programs, and other files

Fayl mərkəzi web saytınız üçün lazım olan sənədləri, proqramları və digər faylları ehtiva etməkdədir.

 Sənədlər

Linux 64x Client
This is the binary for your LInux 64 systems
Fayl ölçüsü: 35.3 MB
Linux 86x Client
This is the binary for your LInux 86 systems
Fayl ölçüsü: 34.9 MB
Mac OSX Client
Teamspeak 3 client for Mac OSX When you download this client you may have to install additional updates. This is normal and should be done automatically for you.
Fayl ölçüsü: 40.8 MB
Windows 32bit client
Teamspeak 3 client for Windows 32 bit systems. When you download this client you may have to install additional updates. This is normal and should be done automatically for you.
Fayl ölçüsü: 28.5 MB
Windows 64bit client
Teamspeak 3 client for Windows 32 bit systems. When you download this client you may have to install additional updates. This is normal and should be done automatically for you.
Fayl ölçüsü: 30.5 MB