دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

 فایل ها

Teamspeak 2 for Windows
This is the full installation of the Teamspeak 2 client for windows. To completely updated the client first download and install this and then download the updated exe from our downloads section and follow its instructions.
اندازه فایل: 5.59 MB
Teamspeak 2 Linux client
Here is the official Teamspeak 2 linux client
اندازه فایل: 7.19 MB
Teamspeak 2 Mac Client
This is the unofficial Mac client for Teamspeak 2
اندازه فایل: 902 kB
Teamspeak 2 WIndows updated exe
You can download the Teamspeak 2 client exe here. Steps for using this download are below: 1) Download and install the Teamspeak 2 client 2) Download this file 3) Open your Teamspeak 2 directory in your program files 4) Replace the TeamSpeak.exe in that file with the one you download here. Your installation will now be completely up to date.
اندازه فایل: 523 kB