פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Pre-Sales

Questions before buying? Open 10am-10pm MST

 Billing Support

24/7 support for Invoices, payments and account support

 Technical Support

24/7 Support for your server related issues

 Price Watch

Have you found a price lower than ours? Well we will match or beat! Open 10am - 10pm MST but will answer if no other customer tickets are open.

 Sponsorships

If you have a way to advertise to at least 1000 people a week we will sponsor you. Apply and ask your questions here